Bild på en tärning i de svenska färgerna blått och gult.

Sverige har en lång historia när det kommer till spel och vadslagning. Från forntida spelaktiviteter till dagens moderna casinon, både landbaserade och online. I den här artikeln tittar vi närmare på den svenska casino historien och kikar på hur casinospelandet i Sverige förändrats och utvecklats över tid.

Tidiga former av spel i Sverige

Spel och vadslagning har som sagt funnits länge i den svenska kulturen. Arkeologiska fynd visar att människor i Sverige redan under järnåldern och vikingatiden ägnade sig åt olika former av spel. Vid utgrävningar har man funnit tärningar gjorda av ben och andra material, vilket indikerar att tärningsspel var populära. Historikerna tror att dessa spel inte bara var en form av underhållning utan också en metod för att fördela resurser och lösa tvister. Vadslagning förekom ofta i samband med dessa spel, där insatserna kunde vara allt från värdefulla föremål till land och boskap.

Under medeltiden utvecklades spelandet ytterligare, och nya typer av spel introducerades i Sverige. Kortspel, schack och brädspel blev vanliga bland både adeln och allmogen. Under denna period började också mer organiserade former av vadslagning dyka upp, särskilt i samband med olika festligheter och marknader. För att motverka överdrivet spelande och negativa konsekvenser började spelandet regleras.

Den medeltida lagstiftningen kring spel var ofta restriktiv. Spel om pengar var i många fall förbjudet eller strikt reglerat för att skydda samhället från spelandets baksidor. Trots dessa lagar fortsatte dock spel vara en del av det dagliga livet för många.

Dessa tidiga former av spel och vadslagning lade grunden för den rika spelkultur som senare skulle utvecklas i Sverige. De visade också på behovet av en balans mellan frihet att spela och samhälleliga regleringar för att minimera riskerna med överdrivet spelande.

Spelreglering i modern tid

Under Sveriges historia har man försökt reglera spelandet på olika sätt, och lagstiftningen har utvecklats kontinuerligt för att anpassa sig till förändringar i spelvanor och teknologier.

På 50-talet blev det tillåtet med så kallade restaurangcasinon. Detta är små casinon som är integrerade med restauranger och barer där man får spela bordsspel med låga insatser och låga vinster. Restaurangcasinon blev särskilt populära på grund av deras tillgänglighet och den kombinerade upplevelsen av mat, dryck och spel. De reglerades och är fortsatt reglerade under strikt övervakning för att säkerställa att de följer landets spelregler och erbjuder rättvisa spel.

En betydande historisk händelse på den svenska spelmarknaden kom 1974. Då infördes en omfattande spellag som under lång tid utgjorde grunden för det moderna svenska spelsystemet. Denna spellag fastställde att allt offentligt spel skulle regleras av staten och gav upphov till bildandet av de statliga spelbolagen Penninglotteriet och Tipstjänst. Man införde med andra ord ett statligt spelmonopol. Monopolet hade dock några luckor. Man tillät till exempel ATG att anordna spel på trav och idrottsrörelser och föreningar att anordna bingo och lotterier. Restaurangcasinon tilläts också att fortsätta drivas.

Spellagen reviderades sedan flera gånger för att inkludera nya speltyper och anpassa regleringarna till en föränderlig spelmarknad.

1997 bildades det statliga spelbolaget Svenska Spel genom en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst. Syftet var att skapa en enhetlig och stark aktör som kunde hantera alla former av statligt sanktionerat spel, både lotterier och vadslagning. Svenska Spel fick ett brett mandat att erbjuda en mängd olika spelprodukter, från lotter och skraplotter till sportvadslagning och nummerspel som Lotto.

Med Svenska Spel konsoliderades statens grepp om spelmarknaden. Genom att ha en statlig aktör som huvudoperatör kunde myndigheterna bättre övervaka spelmarknaden och se till att spelverksamheten bedrevs på ett ansvarsfullt sätt.

Casino Cosmopol bildas

En annan betydande händelse i svensk casino historia kom år 1999 när den svenska regeringen beslutade att etablera statligt ägda casinon för att kontrollera och reglera spelmarknaden. Svenska Spel fick uppgiften att starta upp de landbaserade casinona som kom att få namnet Casino Cosmopol. År 2001 öppnades de första casinona i Sundsvall och Malmö, följt av Göteborg och Stockholm de efterföljande åren.

Hos Casino Cosmopol erbjuds både slots, bordsspel, poker, mat, nöje och underhållning under ett och samma tak. Spelreglerna håller internationell standard vilket innebär att insatserna är högre och vinstutbetalningen förmånligare än på de svenska restaurangcasinona.

EU-medlemskapet och online casinon ändrar spelmarknaden

När hushållens Internetuppkoppling blev bättre och bättre under 1990-talet och 2000-talet skapades helt nya möjligheter för spelindustrin. Helt plötsligt kunde man starta online casinon där spelarna kunde delta i spel dygnet runt från sina hem. Online casinona var baserade utomlands men eftersom Sverige var med i EU uppstod svårigheter att stänga de nätbaserade casinosajterna ute från den svenska marknaden. Sverige var tvunget att anpassa sig till EU:s regler om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer som även gäller för spel.

Med casinosajternas intåg började det också dyka upp spelreklam för casinon online i tidningar, radio och TV. Reklamen fanns även på nätet och det startade upp jämförelsesajter som svenskacasino.se där spelare kunde få tips om bra bonusar och jämföra olika casinon med varandra.

EU:s principer om fri konkurrens ställde den svenska spelregleringen inför nya utmaningar.
Under 2000-talet började EU-kommissionen ifrågasätta Sveriges spelmonopol och menade att det stred mot EU:s regler om fri rörlighet och konkurrens. Flera EU-länder pressades att öppna sina spelmarknader för konkurrens, och Sverige var inget undantag. Detta ledde till att den svenska regeringen gradvis började se över sin spelpolitik

Spelmonopolet bryts

Den snabba tillväxten av onlinecasinon och den ökande pressen från EU ledde till en omfattande översyn av den svenska spelmarknaden för att undvika sanktioner och rättsliga processer från EU. Resultatet blev en ny spellag som trädde i kraft den 1 januari 2019. Denna lagstiftning skapade ett licenssystem som tillät både svenska och utländska operatörer att verka lagligt på den svenska marknaden, förutsatt att de uppfyllde vissa krav för att beviljas licens. Kraven innefattade bland annat strikta regler för konsumentskydd, åtgärder mot spelberoende och främjande av ansvarsfullt spel. Med den nya spellagen öppnades den svenska spelmarknaden upp för licensierade privata aktörer, samtidigt som den bibehöll statens kontroll över de grundläggande spelreglerna.

I samband med att spelmonopolet avskaffades införde man ett nationellt självavstängningsregister med namnet Spelpaus. Där kan alla som vill logga in och stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige. Avstängningen kan gälla under en kortare period eller i minst 12 månader. Man krävde också att alla spelaktörer med svensk licens skulle ha information om och hänvisning till stödlinjen dit spelare och anhöriga kan vända sig vid behov av stöd och hjälp vid spelproblematik.

Spelandet online växer

Sedan nätcasinona slog igenom har allt fler gått över till att spela online. Casino Cosmopols besökssiffror och intäkter har rasat och Svenska Spel har tvingats att stänga ner tre av fyra Casino Cosmopol. Casinot i Sundsvall las ner först och avvecklades 2020. 2024 gick Casino Cosmopol i Malmö och Göteborg samma öde till mötes. I dag är det bara Stockholmscasinot kvar. I alla fall för stunden. Även detta casino hotas av nedläggning.

Framtiden på den svenska casinomarknaden

Framtiden för landbaserat casinospel i Sverige ser alltså inte ljus ut. Sveriges enda riktiga landbaserade casino är nedläggningshotat. Både politiker och Svenska Spel som äger och driver casinot vill stänga ner det. För Svenska Spels del handlar det om att de inte tror casinot går att driva med ekonomisk lönsamhet. För politikerna handlar det både om den ekonomiska aspekten men också om principer. Nuvarande regeringen anser inte att det ska vara statens uppgift eller ett politiskt beslut att driva casinon och har skickat ut ett förslag som innebär att licensen för att driva landbaserade casinon tas bort.

Om regeringen får igenom sitt förslag väntas Casino Cosmopol i Stockholm stängas senast den 1 januari 2026.

Framtiden för casinospelandet online ser dock ljusare ut. Allt fler väljer att spela casinospel på nätet och det finns många aktörer på den svenska marknaden som kämpar om kunderna.

Med ökad medvetenhet om spelberoende och dess konsekvenser, blir ansvarsfullt spelande en allt viktigare aspekt på spelmarknaden i Sverige och internationellt. Redan i dag investerar spelbolagen i verktyg och resurser för att hjälpa spelare att hålla kontroll över sitt spelande. Men i framtiden kan vi med stor sannolikhet få se ännu mer fokus på ansvarsfullt spel både från myndigheternas sida och från spelbolagen. Framöver kommer vi säkerligen se spelsajterna implementera ännu mer sofistikerade system för att identifiera och hjälpa riskspelare, samt ökad transparens kring spelregler och odds.

För att skydda konsumenterna och upprätthålla en sund spelmarknad kan det också komma att införas striktare spellagar i Sverige. Detta kan inkludera hårdare åtgärder mot olicensierade operatörer och högre krav på licensierade casinon när det gäller ansvarsfullt spelande och dataskydd. Det kan ock