Fullsatt buss med människor som åker kollektivt i en snötäckt stad

Reklamytorna ska digitaliseras i Stockholms kollektivtrafik när det nuvarande reklamavtalet löper ut. I samband med detta kommer reklam för spel och produkter med fossila bränslen att förbjudas. Detta har Stockholms trafiknämnd beslutat i syfte att skydda folkhälsan och miljön.

Spelreklam i kollektivtrafiken är en tvistefråga som diskuterats i flera år. Flera tågbolag har infört förbud mot spelreklam och i Stockholm har debatterna gått heta om reklamens vara eller inte vara i lokaltrafiken. Nu har de styrande partierna S, MP och C i region Stockholm drivit igenom att reklam för spel och produkter med fossila bränslen ska förbjudas i kollektivtrafiken när det nuvarande reklamavtalet löper ut 2026. Syftet är att värna om både folkhälsan och miljön och det finns en förhoppning om att ett reklamförbud för spel ska minska regionens kostnader för rehabilitering av spelberoende.

Oppositionen kritisk till förbudet

Oppositionen är dock kritisk och menar att det kommer leda till ett stort intäktsbortfall för Stockholms lokaltrafik (SL). De styrande partierna menar att digitaliseringen av reklamytorna kommer generera högre intäkter vilket kommer kompensera för de minskade intäkterna från spelreklam och produkter med fossila bränslen.

Spelreklam ogillas av många

Det är inte bara de styrande i region Stockholm som ogillar spelreklam. Reklam för spel är illa omtyckt av allmänheten. Spelinspektionens undersökning Allmänheten om Spel 2023 visade att 25% av de som använt Spelpaus, nationellt system för självavstängning från spel, gjort det på grund av att de var trötta på spelreklam. I samma undersökning svarade 6% av de som inte spelat de senaste 12 månaderna att de låtit bli att spela på grund av för mycket reklam.